Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest OGNISKOVA Mateusz Sosna, z siedzibą w Mikołowie, przy ulicy Mickiewicza 3/5

Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych
osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko
pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail mateusz@ogniskova.pl

Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adres e-mail,
numer telefonu,
dane zawarte w korespondencji do mnie kierowanej,
numer rachunku bankowego,
adres IP,
aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,
informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
przeglądane podstrony,
czas spędzony na stronie,
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
kliknięcia w poszczególne linki,
źródło, z którego trafiasz na moją stronę,
przedział wieku, w którym się znajdujesz,
Twoja płeć,
Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
Zakres przetwarzanych danych opisuję precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu
przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
rejestrujesz konto użytkownika,
składasz zamówienie,
zapisujesz się do newslettera,
dodajesz komentarz lub opinię,
kontaktujesz się ze mną.
Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez
narzędzia, z których korzystam:
mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP,
mechanizm strony gromadzi informacje na temat produktów, które oglądałeś,
szczegółów składanych zamówień, również tych niedokończonych,
mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej
aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak
otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz
z mojej strony.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałem ryzyka, jakie wiążą
się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłem
odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję
stan infrastruktury technicznej, wprowadzam konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących Twoich danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem mateusz@ogniskova.pl

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celi jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe
omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałem również odpowiednie podstawy
prawne przetwarzania.
rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub
dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6
ust. 1 lit. f RODO,
marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto użytkownika – szczegóły
Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta: adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu.

Ponadto, system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.
Co więcej, wykorzystuję integrację narzędzia Google Analytics z mechanizmem konta
użytkownika. W ten sposób, dane zgromadzone przez kod śledzący Google Analytics na temat Twojego korzystania z mojej strony przypisywane są do Twojego konta użytkownika.
Chodzi tu o informacje takie jak:
informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
przeglądane podstrony,
czas spędzony na stronie,
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
kliknięcia w poszczególne linki,
źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
przedział wieku, w którym się znajdujesz,
Twoja płeć,
Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Analizuję takie informacje na Twój temat w celu optymalizacji mojej strony
internetowej pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane mi w związku z rejestracją konta użytkownika. W sytuacji jednak, w której założyłeś konto z wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie społecznościowym, dane pobrane z tego serwisu społecznościowego nie są możliwe do zmodyfikowania.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu
świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci
możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia z mojej bazy informacji o Twoich zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o zamówieniach przechowywane są w moim archiwum do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy / przez cały okres funkcjonowania strony ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia jego historii zakupowej, przyznanych rabatów itp., co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W zależności od szczegółów zamówienia, katalog danych może być inny. Przykładowo, jeżeli zamawiasz produkty fizyczne, muszę znać adres, pod który doręczyć Ci zamówienie. Jeżeli prosisz o wystawienie faktury VAT na firmę, muszę znać numer NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Ponadto, system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.
Każde zamówienie zapisywane jest w mojejj bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania płatności.
Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe
zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter – szczegóły
Zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swoje imię oraz adres e-mail. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Ponadto, system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z
którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadam również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.
Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, opieram się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w mojej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz
chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania
newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną.

Komentarze i opinie o produktach – szczegóły
Dodając komentarz lub opinię o produkcie, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza lub opinii (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz lub opinię. Możesz dodać również swój awatar (może zawierać Twój wizerunek, np. zdjęcie) oraz podać adres swojej strony internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza lub opinii będą przetwarzane w celu opublikowania komentarza lub opinii na stronie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza lub opinii. Twój komentarz lub opinia będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w Internecie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz również zmodyfikować treść komentarza, jak również zmodyfikować przypisane do
niego dane jako o osobie, która dodała komentarz lub opinię.

Obsługa korespondencji – szczegóły
Kontaktując się ze mną, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną i prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Jeżeli wystawiam na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły
W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazałemy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przeze mnie określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
Opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing własny – szczegóły
Moja strona może gromadzić informacje na temat Twojej aktywności i na tej
podstawie wyświetlać Ci targetowane reklamy podczas przeglądania Internetu. Jeżeli jednak nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, informacje wykorzystywane w tym celu nie mają charakteru danych osobowych. Dopiero z chwilą ich zestawienia z Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi w koncie użytkownika, nabierają charakteru danych osobowych.
Opisane powyżej działania realizuję, opierając się o mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.

Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły
Zbieram informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania mojej strony internetowej, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddaję analizie w celu optymalizacji mojej strony pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji.
W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Wtedy mogę zestawiać te informacje z innymi Twoimi danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika.
Opisane powyżej działania realizuję, opierając się o mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji mojej strony internetowej.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykuję stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług
świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe
mogące zawierać Twoje dane osobowe,
dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli
jesteś subskrybentem newslettera,
dostawca systemu CRM, w którym przechowuję Twoje dane w celu usprawnienia
procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu
wystawienia faktury,
biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do
dostarczenia Ci zamówienia,
kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do
świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do
danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują
się dane osobowe,
pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań
wymaga takowego dostępu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich
przekazywaniem do państw trzecich.
Przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:
system mailingowy MailChimp, którego dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości,
usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich
danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych,
które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
Zarówno Rocket Science Group LLC jak Google Ireland Limited zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajdują się linki prowadzące do potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.
Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
MailChimp: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Czy korzystam z profilowania? Czy podejmuję w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Owszem, korzystam z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważam, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz ze mną zawrzeć itp.
Korzystając z określonych narzędzi, mogę np. kierować do Ciebie spersonalizowane
reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach mojej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcam Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com

Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.
W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.
Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach mojej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
Google Analytics,
Google Tag Manager,
Google AdWords,
Google AdSense,
Facebook Custom Audiences,
Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
YouTube.

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłem wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mnie na adres mateusz@ogniskova.pl